خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

افيوليت و انواع آن

مجموعه هاي افيوليتي يا كمپلكسهاي فوق بازي آلپي نخستين بار توسط برونيار درسال هاي 1827 - 1813 ميلادي مورد بررسي قرار گرفتند، اما در واقع نخستين توصيف جامع از افيوليت ها توسط استينمن در سال 1927 صورت گرفت. همان طور كه مي دانيد، افيوليت نام يك سنگ نيست، بلكه مجموعه اي از سنگ هاي آذرين فوق بازي-بازي دروني و بيروني (گابرو- بازالت) و رسوبات دريايي را شامل مي شود. استينمن بابررسي افيوليت ها در مناطق مختلف دنيا از جمله ايتاليا چنين نتيجه گرفت كه درافيوليت ها همواره سه گروه سنگ شناسي شامل سنگهاي فوق بازي سرپانتيني شده،اسپيليت ها (بازالت هايي زيردريايي كه متحمل متاسوماتيزم سديم شده اند) و چرت ديده مي شوند. كشف اين موضوع سبب گرديد كه قاعده مذكور تحت عنوان هم نشيني سه گانه يا تثليث استينمن  شهرت يابد.مجموعه هاي افيوليتي يا كمپلكسهاي فوق بازي آلپي نخستين بار توسط برونيار درسال هاي 1827 - 1813 ميلادي مورد بررسي قرار گرفتند، اما در واقع نخستين توصيف جامع از افيوليت ها توسط استينمن در سال 1927 صورت گرفت. همان طور كه مي دانيد، افيوليت نام يك سنگ نيست، بلكه مجموعه اي از سنگ هاي آذرين فوق بازي-بازي دروني و بيروني (گابرو- بازالت) و رسوبات دريايي را شامل مي شود. استينمن بابررسي افيوليت ها در مناطق مختلف دنيا از جمله ايتاليا چنين نتيجه گرفت كه درافيوليت ها همواره سه گروه سنگ شناسي شامل سنگهاي فوق بازي سرپانتيني شده،اسپيليت ها (بازالت هايي زيردريايي كه متحمل متاسوماتيزم سديم شده اند) و چرت ديده مي شوند. كشف اين موضوع سبب گرديد كه قاعده مذكور تحت عنوان هم نشيني سه گانه يا تثليث استينمن  شهرت يابد.

يك مجموعه كامل افيوليتي به ترتيب از پايين به بالا از واحدهاي زير تشكيل شده است (بوديه و نيكلاس، 1985(:

الف) پريدوتيت (شامل دونيت و هارزبورژيت) با فابريك تكتونيكي (تكتونيت) در بخش قاعده اي

ب) انباشت ها يا كومولاهاي پريدوتيتي، گابروهاي لايه اي و پلاژيوگرانيتها

ج) دايك هاي صفحه اي با تركيب بازالتي تا كراتوفيري

د) گدازه هاي بالشي با تركيب بازالتي

ه) رسوبات پلاژيك و نهشته هاي فلزي نظير اكسيدهاي آهن و منگنز در بالاترين بخش مجموعه افيوليتي قرار داشته و گاهي نيز به صورت بين لايه اي با گدازه ها يافت مي شوند.

 

نمايش نيمرخ زمين شناسي افيوليت ها، بر اساس افيوليت اسماعيل در عمان(بوديه و نيكلاس، 1985 )

لازم به ذكر است در برخي از مجموعه هاي افيوليتي همه واحدهاي فوق ديده نمي شود و احتمال دارد از پنج عضو مذكور يك يا دو عضو در منطقه ديده نشوند. دراين حالت اصطلاحاً افيوليت مذكور را افيوليت گسيخته مي نامند. همچنين در صورتيكه در اثر عملكرد تكتونيك، نظم و توالي كه در مجموعه افيوليتي ذكر شد، از بين رود از اصطلاح افيوليت ملانژ يا آميزه افيوليتي استفاده مي شود كه معادل آميزه رنگين نيزمي باشد.

محيط تكتونيكي افيوليت ها: تنها محيط تكتونيكي مطرح براي افيوليت ها تا سال1972 ، پشته هاي ميان اقيانوسي بود. در اين حالت، افيوليت ها در پشته هاي ميان اقيانوسي ايجاد شده و بعدها در اثر فرايندهاي تكتونيكي بر روي حاشيه قاره فرارانده مي شوند.در سال 1973 مياشيرو در بررسي افيوليت هاي ترودوس اعلام كرد كه افيوليت مذكور، در يك محيط جزيره قوسي ايجاد شده است. امروزه علاوه بر محيط هايي نظير پشته هاي ميان اقيانوسي و جزاير قوسي، محيط هاي ديگري نظير حوضه هاي حاشيه اي  و گسل هاي تراديسي  (ترانسفرم) نيز براي تشكيل افيوليت ها در نظر گرفته مي شود.

نكته مهم آن كه كليه كانسارهاي كروميت انباني شكل در حوضه هاي حاشيه اي تشكيل شده اند و افيوليت هاي پشته ميان اقيانوسي فاقد كاني سازي كروميت هستند ( اي وانز2000)

پراكندگي زماني افيوليتها: قديمي ترين افيوليت هاي شناخته شده، مربوط به پروتروزوئيك با سني در حدود 800 ميليون سال مي باشند. افيوليت ها علاوه بر پركامبرين (پروتروزوئيك) در فانروزوئيك نيز تشكيل شده اند. شايان ذكر است كه تمركز اصلي افيوليت ها در محدوده مزوزوئيك - سنوزوئيك است (مورز  و همكاران،2000 ). سن اغلب ذخاير كروميت انباني شكل، پالئوزوئيك يا جوان تر بوده و سن بسياري از آن ها در محدوده مزوزوئيك- ترشيري است (گيل، 2010 ).

طبقه بندي افيوليت ها: نيكولاس  ( 1989 ) افيوليت ها را بر اساس نرخ گسترش بستر اقيانوس (كه بر روي درجات ذوب بخشي تأثير مي گذارد) به دو گروه زير تقسيم نموده است:

1. افيوليت هاي نوع هارزبورژيتي  كه به اختصار با  HOT نمايش داده مي شوند. در اين نوع افيوليت، نرخ گسترش بستر اقيانوسي سريع (بيش از 2 سانتي متر در سال) ودرجه ذوب بخشي، بالا است.

2. افيوليت هاي نوع لرزوليتي كه به اختصار با LOTنشان داده مي شوند. اين نوعافيوليت، با نرخ كمتر گسترش بستر اقيانوسي (كمتر از 1 سانتي متر در سال) و درجهذوب بخشي پايين مشخص مي شوند.

در افيوليت هاي نوع هارزبورژيتي، بخش فوق بازي عمدتاً از هارزبورژيت و دونيت تشكيل شده، حال آنكه در نوع لرزوليتي، اين بخش اساساً از لرزوليت تشكيل شده است. وجه تمايز افيوليت هاي  HOT و LOTدر موارد متعددي نظير رسوبات بخش فوقاني، ليتولوژي بخش بازي و غيره نيز مي باشد كه در اينجا از بحث درخصوص آن خودداري مي شود. اصولاً افيوليت هاي هارزبورژيتي حاوي ذخاير كروميتي انباني شكل بوده و نوع لرزوليتي فاقد كاني سازي كروميت است. نكته قابل ذكر آن كه غالب افيوليتهاي ايران از نوع هارزبورژيتي هستند.

منبع : زمین شناسی اقتصادی

علیرضا نجف زاده، شهرام خلیلی مبرهن، جمشید احمدیان

 ارسال شده در مورخه : شنبه، 19 فروردين ماه، 1391 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

afshin , TBH , mazlum , diamond , naser278 , Admin , abolhasan , HardMiner , grona , nasrin , tbh_noori , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 معادن افسانه ای زمینی  [ يكشنبه، 29 آبان ماه، 1390 ] 4713 مشاهده
 کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در تهیه نق  [ چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391 ] 10624 مشاهده
 چگونگي تجمع و تشكيل ذخيره از سيال كانه دار  [ چهارشنبه، 15 شهريور ماه، 1391 ] 9644 مشاهده
 کانسار های پلاسر  [ پنجشنبه، 18 اسفند ماه، 1390 ] 13643 مشاهده
 نقشه برداري ليزري  [ جمعه، 12 اسفند ماه، 1390 ] 5456 مشاهده
نام شما: AFSHIN NARUEI

در مورخه : شنبه، 19 فروردين ماه، 1391توسط
(مشخصات کاربر afshin | ارسال پیغام شخصی) http://www.parsmine.com
سلام بسیار جالبه مطلب این مقاله چون استان ما اولین استان از نظر وجود افیولیت ها در ایران میباشد . افیولیت سنگ نیست یک مجموعه هست که میبایست در نقشه های زمین شناسی مقیاس 1:1000 کاملا" تفکیک سنگ شناسی شود ممنون
ارسال جوابیه ]

نام شما: یک دوست

در مورخه : شنبه، 26 فروردين ماه، 1391http://www.parsmine.com
فکر. نمیکردم محروم ترین استان سایتی به این خوبسی داشته باشه ما. تهرانیا. ها را شرمنده نموددید ۰موفق. بباشید
ارسال جوابیه ]

نام شما: ali

در مورخه : شنبه، 26 فروردين ماه، 1391http://www.parsmine.com
تایید میکنم
ارسال جوابیه ]

نام شما: reza

در مورخه : شنبه، 4 شهريور ماه، 1391توسط
(مشخصات کاربر mazlum | ارسال پیغام شخصی) http://www.parsmine.com
سلام خيلي جالب بود ، به نظر ميرسه مثل بقيه سايت ها كپي نشده است . موفق باشيد .
ارسال جوابیه ]

نام شما: mahsa

در مورخه : دوشنبه، 11 آبان ماه، 1394توسط
(مشخصات کاربر mahsaaa | ارسال پیغام شخصی) http://www.parsmine.com
سلام.پایان نامه من روی افیولیت های مکران غرب فنوج هستش...بسیار تنوع قشنگ و زیبایی داره و حتی اساتید من ک از منطقه من بازدید کردن از نظم و کامل بودن سکانس افیولیت منطقم تعجب کردن...و اونجا رو یکی از بهترین مناطق افیولیتی کشور می دونستن...و حتی با افیولیت اسماعیل عمان مقایسش می کردن...واقعا منطقه محشری هستش...توصیه میکنم حتما اگر تونستین ی سر به اونجا سر بزنین...
ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد خزاعی

در مورخه : دوشنبه، 10 آبان ماه، 1395http://www.parsmine.com
دروود بر جناب مهندس شهرکی عزیز بابت زحمات و مطالب ارزشمند علمی که در اختیار دوستان قرار می دهند.
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب