خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسی

آتشفشان بزمان


آتشفشان بزمان، با مختصات جغرافيايى 40، °28 عرض شمالى و°60 طول شرقى، مشخص مى شود. اين آتشفشان در 115 کيلومترى شمالغرب ايرانشهر و 120 کيلومترى مغرب خاش واقع شده است. ارتفـــاع آن از سطح دريا 3490 متر است و و نسبت به زمينهاى اطراف 2100 متر ارتفاع دارد.
مخروط اصلى آتشفشان، از نوع استراتوولکان است که گدازه هاى آن، از چندين دهانه خارج شده اســــت. در اطراف قله اصلى چندين مخروط کوچک که از گدازه تيره رنگ بازالتى تشکيل گرديده، ديده مى شود. جنوب قله اصلى نيز جــريان گدازه وتوف مشاهده مى گردد.
 

 پى سنگ آتشفشان بزمان بسيار پيچيده است. درشمال و مشرق طبقات چين خورده و پرشيب ميوسن به وسيله گـــدازه هاى جوان و توفها پوشيده شده است. تمام اين پى سنگ، به بلوک قديمى جازموريان تعلــــــــق دارد و آتشفشان بزمان در محدوده شمالى بلوک قراردارد. ظاهراً بزمان جزو آتشفشانهاى جوان ايران اسـت، ولـــــى بدليل تاريخچه پيچيده (شبيه به تفتان) اطلاعات ما به همان اندازه از آن کم است. عده اى از شکارچيان بـومى به فعاليت فومرولى دراين منطقه اشاره کرده اند. همچنين، سنگها و توفهاى موجود درقله، رنگ اصلى خود را ازدست داده اند که مى توان آنرا ناشى از دگرسانى مربوط به فعاليت فومرولى دانست. آتشفشان بزمان مـــانند آتشفشان تفتان و دماوند، جزء آتشفشانهاى نيمه فعال ايران مــــــحسوب مى گردد راههاى اصلى ناحيه محــدود به راه آسفالته بزمان-ايرانشهر و بزمان-بم است كه به ترتيب از جنوب خاورى و شمال منطقه مى گذرند.

از جمله مطالعات صورت گرفته در منطقه ، مطالعات زمين شناسى است كه توسط دكتر نوگل سادات روى محدوده 100000/1 بزمان صورت گرفته ولى نقشه زمين شناسى آن منتشر نشده است.
نتيجه اين مطالعات به همراه گزارشات 5 ورقه ديگر زمين شناسى در نهايت توسط مهندس سهندى بصورت نقشه ايرانشهر در سال 1375 چاپ گرديد 1 /. 250000
گزارشات شركت ملى نفت ايران در قالب مطالعات زمين شناسى بلوچستان و نقشه هايى كه از روى عكسهاى هوايى تهيه شده است ناحيه مورد مطالعه را تحت پوشش قرار مى دهد.
مطالعاتى نيز پيرامون منطقه مورد مطالعه بر روى كوه آتشفشانى بزمان صورت گرفته كه نقش مهمى در ايجاد چشمه هاى آبگرم و معدنى دارند (دكتر رحيم زاده).
خود ورقه بزمان به جهت پتانسيل بالاى معدنى كه دارد از نظر كاووشهاى معدنى و اقتصادى مورد مطالعات زمين شناسى قرار گرفته است و فعاليتهاى هر يك از معادن در راستاى كارهاى اكتشافى ميتواند بعنوان تاريخچه مطالعاتى آن در نظر گرفته شود.

 

زمين شناسى عمومى منطقه بهمراه عملكرد فازهاى تكتونيكي
بر اساس نقشه واحدهاى ساختمانى-رسوبى ايران.م.ح.نبوى (1355) و واحدهاى ساختمانى و گسترش حوزه هاى رسوبى ايران (افتخارنژاد ،1359) ،بزمان دربرگيرنده بخشى از پهنه ايران مركزى مى باشد كه ادامه زون سنندج-سيرجان بوده و در انتهايى ترين بخش زون جبال البرز قرار گرفته است.قديمى ترين و جوانترين رسوبات اين ورقه به ترتيب مربوط به زمان پركامبرين و كواترنرى مى باشد.منطقه داراى پى سنگ متبلور پركامبرين بوده و مستقيمأ زير رسوبات فسيل دار كامبرين قرار گرفته است.
رسوبات ماسه سنگى و آركوزى، ليتولوژى اصلى كامبرين را تشكيل ميدهند. بعلت عملكرد فاز كوهزايى كالدونين رسوبات مربوط به زمان اردويسين -سيلورين و دونين در منطقه ديده نمى شود.
پيشروى وسيع دريا در دونين بالايى و ادامه آن در كربونيفر ابتدا رسوبات تخريبى و ماسه سنگى و سپس آهكهاى مناطق كم عمق دريايى (تشكيلات سردر) را بر جاى مى گذارد.نكته قابل توجه اينكه عملكرد فاز كوهزايى هرسى نين در اين منطقه با نبود چينه شناسى همراه نمى باشد بلكه تشكيلات سردر را بر جاى مى گذارد.
پسروى دريا در كربونيفر بالايى نيز باعث دگرشيبى بين رسوبات پرمين و سنگهاى قديمى تر شده و پيشروى درياى پرمين منجر به رسوبگذارى لايه هاى آهكى(سازند جمال) مى شود كه بــــه صورت دگرشيبى فرسايشى روى كربونيفر را مى پوشاند.
در پرمين رخساره هاى ماسه سنگى - آهكى-و دولوميتى سنگهاى اصلى را تشكيل ميدهند.
در زمان مزوزوييك عملكرد فاز كوهزايى سيمرين نقش مهمى در نبود رسوبات زمان ترياس و ژوراسيك دارد. و تنها ميتوان رسوبات مربوط به زمان كرتاسه را ديد. به اين شكل كه در زمان كرتاسه زيرين پيشروى آب دريا سريع بوده و رسوبات آهكى و شيلى اربيتولين دار را بر جاى مى گذارد. در كرتاسه بالايى بعلت حركات كوهزايى و فرسايش شديد تغييرات رخساره اى شديد بوده و رسوبات عميق بهمراه سنگهاى افيوليتى در شيارهاى اقيانوسى توسط حركات تكتونيكى بهم آميخته شده اند كه بنام آميزه رنگين معروفند.
بطور حتم تشكيل اين واحدهاى سنگى متاثر از عملكرد فاز كوهزايى لاراميد در اواخر كرتاسه ميباشد. زيرا كه عملكرد فاز كوهزايى اتريشين بطور ضعيف و خفيف بوده و نقشى در ايجاد آميزه هاى رنگين ندارد.
در زمان سنوزوييك با توجه به عملكرد فاز كوهزايى لاراميد بيشتر منطقه از رسوبات تخريبى پو شيده شده و بدنبال فازهاى كششى، فعاليتهاى آتشفشانى شديدى رخ داده است بطورى كه .پس از اين فورانها برآمدگيها و ارتفاعات تحت فرسايش شديدى قرار گرفته كه نتيجه آن پيدايش رسوبات قاره اى و پيشرونده است.بطورى كه زمان پالئوسن با كنگلومرا-ماسه سنگ و رسوبات مردابى پوشيده ميشود حال آنكه در ائوسن و اليگوسن رخساره آهكى و مارنهاى نوموليت دار در منطقه وجود داشته ولى فعاليت شديد آتشفشانى در اين دوره پديده هاى رسوبى را تحت الشعاع قرار داده است.سنگهاى نئوژن بيشتر از نوع رخساره هاى خشكى بوده است كه عبارتند از ماسه سنگ -مارن و كنگلومرا كه مربوط به حوضه رسوبئ كم عمق است.

چينه شناسى منطقه
مطالعات چينه شناسى صورت گرفته روى نقشه 250000/ 1 ايرانشهرحاكى از آن است كه در ناحيه مورد نظر قديمى ترين واحد سنگى برونزد شده مربوط به كامبرين و جوانترين آن مربوط به كواترنرى است كه به ترتيب در برگيرنده رسوبات آركوزيك و آبرفتى است. چينه شناسى منطقه بسيار قابل توجه است . اين منطقه با وجود قرار گيرى در زون جنوب شرقى ايران از لحاظ چينه شناسى شباهت فوق العاده زيادى به ايران مركزى دارد.

لرزه زمين ساخت منطقه
از ديدگاه لرزه زمين ساختى منطقه مورد مطالعه در حوزه سايزموتكتونيك قسمت مركزى بخش شرقى ايران كه نمايانگر محيط بين صفحه اى است قرار مى گيرد.(بين بلوك لوت و مكـــــــــــــــــــــــران)  فعاليتهاى لرزه اى در منطقه روى گسله اصلى تراستى و گسله هاى فرعى بخش شمـــــــــــــال ورقه متمركز است. اين لرزه ها تمامأ كوچك و متوسط اندازه بوده و در مفهوم زمينه احتمال وقوع زمين لرزه ممكن است بــــــــــطور تصادفى اتفاق بيافتند. و ارزش آنها معمولأ بر حسب سطح درجه فعاليت ناحيه تعيين ميگردد. اگر چه بر اساس نقشه منابع داراى پتانسيل لرزه اى منطقه مورد مطالعه در محدوده ماكزيمم ماگنيتود 6-5/6 ريشترى قرار ميگيرد ولى بزرگى 5/5 ريشترى بعنوان زمينه احتمال وقوع زلزله براى كل حوزه سايزموتكتونيكى كه منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته در نظر گرفته شده است.
بر اساس نقشه هاى پهنه بندى خطر نسبى زمين لرزه در مناطق جنوب خاورى ايران نيز ،محدوده مورد مطالعه پيرامون پهنه با خطر نسبى نسبتاً پايين قرار مى گيرد كه احتمال وقوع زمين لرزه هاى ويرانگردر آن بسيار بعيد است و از نظر خطر زمينلرزه براى احداث شهرهاى جديد و گسترش مناطق مسكونى مناسب است. قابل توجه اينكه بخشهاى شمالى ورقه بعلت مجاورت با كوه آتشفشانى بزمان و تراكم گسله ها بيشتر دستخوش فعاليتهاى تكتونيكى است.


ساختمانهاى تكتونيكى منطقه
بر اساس مطالعات صورت گرفته روى نقشه 250000/ 1 ايران شهر وضعيت زمين شناسى ساختمانى منطقه را ميتوان بدين شرح عنوان كرد كهبارزترين ساختمانهاى تكتونيكى در منطقه عبارتند از چينها و شكستگيها چينها
عمومأ از روند عمومى شمال غربى-جنوب شرق تبعيت كرده و تمامأ در بخش خاورى ورقه و در محدوده ً00:َ30 :ُ27 تا ً00:َ00:ُ28 عرض شمالى و ً00:َ21:ُ60 تـــــا ً00:َ30: ُ60 طول خاورى قرار دارند.
اين چينها شامل تاقديسها و ناوديسهاى نرمال ،تاقديسهاى برگشته و ناوديسهاى دبل پلانج ميباشند كه رسوبات مربوط به زمان ترشيرى را در بر گرفته اند تاقديس هاى برگشتــه: اين چينها در جنوب شرق ورقه مورد نظر بوده و طبقات رسوبى زمان الـــــــــيگوسن ،اليگوسن-ميوسن و ميوسن را دربر ميگيرد. كه اين واحدهاى زمانى در مجموع شامل رسوبات ماسه سنگى و كنگلومرا و سيلتستون ميبـــــــــــــــــــــاشند.
ناوديسهاى دبل پلانج: اين چينها در شرق و شمال شرق ورقه مورد نظر قرار داشته و در بر گيرنده رسوبات سيلتى ،ماسه سنگى ،سيلتستون و كنگلومراهاى زمان ميوسن است.
وجود ناوديسهاى نرمال در طبقات رسوبى(ماسه سنگ ،كنگلومرا،سيلتستون) پليوسن ،كواترنرى ،ميوســـن و تاقديسهاى نرمال در رسوبات شيلى ،ماسه سنگى و كنگلومرايى اليگوسن-ميوسن،ميوسن در شرق ورقه مورد نظر نيز قابل توجه است. شكستگيها در منطقه مورد مطالعه شامل سيستم گسله ها ى طولى و مزدوج است. كه در اين بين تعداد گسله هاى طولى بيشتر بوده و از اهميت ويژه اى نيز برخوردارند.
تنها گسله تراستى/واژگون (طولى) در منطقه در بخش ميانى شرق ورقه مورد نظر قرار داشته و رسوبات زمان كواترنرى را در مقابل رسوبات زمان ترشيرى(ائوسن-اليگوسن-ميوسن) قرار مى دهد.اين گسله داراى رونـــــد شمالى-جنوبى بوده و در انتها بسمت جنوب شرق متمايل ميشود.ساير گسله هاى طولى اصلى و فرعى نيز نقـش مهمى را در جابجايى طبقات و بهم ريختگى طبقات زمين دارند.
گسله هاى موجود در منطقه از روند عمومى شمالى-جنوبى،شمال غرب-جنوب شرق ،شمال شرق-جنوب غـرب پيروى مى كنند. اين گسله ها كه داراى سن و طبيعت متفاوتى هستند همگى متاثر از عملكرد فعاليتــــهاى تكتونيكى ميباشند.
مجاورت با كوه آتشفشانى بزمان ،ناپايدارى پوسته زمين ، نا آرام بودن خود حــــــوضـــه رسوبى و عملكرد فازهاى تكتونيكى مختلف در طول زمان از پالئوزوييك تا حال از عوامل موثر در ايجاد ساختارهاى تكتونيكى در منطقه مى باشند كه در اين بين مقاومت و جنــــس پوسته نقش مهمى دارند.
بطورى كه بر اين اساس ميتوان گفت :
ناپايدارى پوسته زمين در بخشهاى شمالى ،شرق و جنوب شرق منطقه عامل مهمى در تشديد و ايجاد سيستم گسله ها و چين خوردگيها ست حال آنكه عدم وجود اين ساختارهاى تكتونيكى در جنوب باخترى ورقه ميتواند معلول مقاومت و پايدارى پوسته آن باشد.
پتانسيل معدنى منطقه بر اساس مطالعات اكتشافى صورت گرفته، محدوده مورد مطالعه از نظر تامين معادن فلزى و غير فلزى و مصالح ساختمانى قابل توجه بوده و داراى پتاسيل معدنى بالايى از نظر توليد مس-منيزيت-تراورتن-كربنات كلسيم-مرمريت - فلدسپات و سنگهاى ساختمانى ميباشد.
از جمله كارهاى اكتشافى صورت گرفته در منطقه ميتوان به اين موارد اشاره نمود: .
توليد منيزيت توسط شركت معدنجو در مسير ايرانشهر-بزمان -سمسور نيز ازجمله كارهاى اكتشافى صورت گرفته در منطقه ميباشد.
وجود چشمه هاى آبگرم و معدنى در گوشه شمال خاورى ورقه با درجه حرارت حدود 36 درجه و پـــادگانــهاى آبرفتى - تراسهاى دره اى و تپه هاى ماسه اى در رسوبات كواترنرى از چهره هاى بارز منطقه محســـوب مــى شوند.وجود چشمه‌هاي آب گرم و گازهاي خروجي كه سبب تغيير رنگ سنگها و توفهاي موجود در قله شده آن را يك آتشفشان نيمه فعال معرفي مي‌كند

پتانسيل معدنى منطقه بر اساس مطالعات اكتشافى صورت گرفته، محدوده مورد مطالعه از نظر تامين معادن فلزى و غير فلزى و مصالح ساختمانى قابل توجه بوده و داراى پتاسيل معدنى بالايى از نظر توليد مس-منيزيت-تراورتن-كربنات كلسيم-مرمريت - فلدسپات و سنگهاى ساختمانى ميباشد.
از جمله كارهاى اكتشافى صورت گرفته در منطقه ميتوان به اين موارد اشاره نمود: .
توليد منيزيت توسط شركت معدنجو در مسير ايرانشهر-بزمان -سمسور نيز ازجمله كارهاى اكتشافى صورت گرفته در منطقه ميباشد.

منابع :

رحيم زاده،داوود.گزارشى از ناحيه آتشفشانى بزمان،سازمان زمين شناسى كشور،1355
مبانى آتشفشان شناسى با نگرشى بر آتشفشانهاى ايران (1382)  _ دکتر منصور قربانى _ انتشارات آرين زمين
زمين شناسى زيست محيطى (1381)_ تاليف: دکتر فريدون غضبان _ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
ماگماتيسم در ايران )فروردين 1379 (_ تاليف: محمد هاشم امامى _ ناشر : سازمان زمين شناسى و اکتشافات کشور
زمین شناسی ایران – آقانباتی
 دیباچه ای بر ماگماتیسم در ایران – دکتر حسین معین وزیری
اصول آتشفشان شناسی – دکتر علی درویش زاده

  ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 7 تير ماه، 1391 توسط rose3  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

Admin , naser278 , diamond , HardMiner , TBH , grona , nasrin , faryad , afshin , tbh_noori , fjk , GeoMine

مرتبط باموضوع :

 روش ژئوفيزيک مگنتوتلوريك (MT)  [ سه شنبه، 25 بهمن ماه، 1390 ] 5663 مشاهده
 تحليل عوامل استراتژيک صنعت فرآوري سنگ ايران  [ چهارشنبه، 3 اسفند ماه، 1390 ] 5348 مشاهده
 آشنایی با مرکز فرآوري مواد معدني  [ دوشنبه، 7 آذر ماه، 1390 ] 6537 مشاهده
 سیستم های مختصات جغرافیایی  [ چهارشنبه، 3 اسفند ماه، 1390 ] 17980 مشاهده
 ماشين آلات حفر تونل T.B.M  [ پنجشنبه، 15 دي ماه، 1390 ] 7963 مشاهده
نام شما: lili

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393
ارسال جوابیه ]

نام شما: هستی

در مورخه : شنبه، 8 آذر ماه، 1393
خیلی خوب بود بدک نبود
ارسال جوابیه ]

نام شما: omid

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393
من خودم بچه بزمانم ...خييييييييييييييلي عالي بودن مطالب .اگه بيشتر بشن عالي ترم ميشه ..........
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب