عنوان
(پنجشنبه، 4 دي ماه، 1393)
سي و سومين گردهمايي ملي علوم زمين (پنجشنبه، 3 مهر ماه، 1393)
اولين همايش گوهرشناسي و بلورشناسي ايران (دوشنبه، 24 شهريور ماه، 1393)
منابع زمین گرمایی ایران (شنبه، 25 آبان ماه، 1392)
طبقه بندي كانسارها (پنجشنبه، 21 شهريور ماه، 1392)
كانسارهاي اورانيم (يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1392)
فلوکولاسیون انتخابی برای جداسازی ذرات جامد- (سه شنبه، 1 اسفند ماه، 1391)
کمپاس – شیب سنج (دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391)
همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در مع (شنبه، 23 دي ماه، 1391)
كاني سازي زيستي يا بيومينراليزاسيون (جمعه، 19 آبان ماه، 1391)
روش ژئوفيزيک اکتشافي IP (چهارشنبه، 26 مهر ماه، 1391)
برگزاری سی و یکمین همایش علوم زمین در سازمان (چهارشنبه، 26 مهر ماه، 1391)
ترانشه (يكشنبه، 26 شهريور ماه، 1391)
چگونگي تجمع و تشكيل ذخيره از سيال كانه دار (چهارشنبه، 15 شهريور ماه، 1391)
دستورالعمل تهیه نقشه زمین شناسی-اکتشافی با (سه شنبه، 31 مرداد ماه، 1391)
نقشه های توپوگرافی و کاربرد آنها (شنبه، 28 مرداد ماه، 1391)
مراحل بررسي اطلاعات حاصل از فناوري سنجش از د (سه شنبه، 17 مرداد ماه، 1391)
سیالات کانه دار (چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391)
کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در تهیه نق (چهارشنبه، 28 تير ماه، 1391)
روش های اکتشاف معدنی (چهارشنبه، 14 تير ماه، 1391)