خاش بهترین کارخانه سیمان ایران
محل تبلیغات دوستان
کلمات کلیدی
اصول مطالعه و روشهای آن زاهدان مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران ایران یکی از چند کشور تولیدکننده سنگ در جهان است ا متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان Naser Shahraki ناصر شهرکی درآمدی بر پگماتیت ها - گرانیت ها - ناصر شهرکی روش لرچ و گروسمن - روش مخروط شناور دو مقالات معدن پارس ماین معادن افسانه ای زمینی ; ناصر شهرکی نرم‌افزار طراحی الگوهای آتش‌باری در معادن روباز یک تکنیک جدید در آتشباری برای حذف اضافه حفاری، بهبود در خردایش، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش ارتعاشات طراحی معدن - روش \\\\\\\"دو\\\\\\\" مخروط شناور درآمدی بر پگماتیت ها مختصری در مورد سنگ‌هاى رسوبى سنگهای تزئینی و نما < تجارت جهانی ناصر شهرکی ارزش خالص فعلی - بازگشت سرمایه - نرخ بازگشت داخلی داوطلب شورای شهر زاهدان . نامزد شورای زاهدان کاندیدای شورای شهر زاهدان شورای شهر زاهدان وعلوم زمبین متخصصان متخصصان یعقوب پور کانسار پلاسر زمین شناسی - معدن شناسان زمین برای نه اما عجیب مقـدمه ای بـر زمین شناسـی ایـران موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران ارزیابی ISI مقاله یک چگونه بلوچستان ایران؛سیستان اکتشاف استخراج معدن مهندسی مکران زابلستان ایران مرکزی جنوب می شود تجارت جهانی وجایگاه صنعت سنگ ایران روش های ارزیابی طرح های استخراجی عجیب اما نه برای زمین شناسان معدن مس چهل کوره زاهدان کجاست ؟ شادروان مهندس افشین ناروئی زنده یاد مهندس فریدون مالکی پروده‌شرقي حفاري، اکتشافي، پروژه‌هاي محيط‌زيست، کوره چهل مس بنويسيم پروپوزال پارس
PageRank فارسیجموعه هاي افيوليتي يا كمپلكسهاي فوق بازي آلپي نخستين بار توسط برونيار درسال هاي 1827 - 1813 ميلادي مورد بررسي قرار گرفتند، اما در واقع نخستين توصيف جامع از افيوليت ها توسط استينمن در سال 1927 صورت گرفت. همان طور كه مي دانيد، افيوليت نام يك سنگ نيست، بلكه مجموعه اي از سنگ هاي آذرين فوق بازي-بازي دروني و بيروني (گابرو- بازالت) و رسوبات دريايي را شامل مي شود. استينمن بابررسي افيوليت ها در مناطق مختلف دنيا از جمله ايتاليا چنين نتيجه گرفت كه درافيوليت ها همواره سه گروه سنگ شناسي شامل سنگهاي فوق بازي سرپانتيني شده،اسپيليت ها (بازالت هايي زيردريايي كه متحمل متاسوماتيزم سديم شده اند) و چرت ديده مي شوند. كشف اين موضوع سبب گرديد كه قاعده مذكور تحت عنوان هم نشيني سه گانه يا تثليث استينمن  شهرت يابد.

مجموعه هاي افيوليتي يا كمپلكسهاي فوق بازي آلپي نخستين بار توسط برونيار درسال هاي 1827 - 1813 ميلادي مورد بررسي قرار گرفتند، اما در واقع نخستين توصيف جامع از افيوليت ها توسط استينمن در سال 1927 صورت گرفت. همان طور كه مي دانيد، افيوليت نام يك سنگ نيست، بلكه مجموعه اي از سنگ هاي آذرين فوق بازي-بازي دروني و بيروني (گابرو- بازالت) و رسوبات دريايي را شامل مي شود. استينمن بابررسي افيوليت ها در مناطق مختلف دنيا از جمله ايتاليا چنين نتيجه گرفت كه درافيوليت ها همواره سه گروه سنگ شناسي شامل سنگهاي فوق بازي سرپانتيني شده،اسپيليت ها (بازالت هايي زيردريايي كه متحمل متاسوماتيزم سديم شده اند) و چرت ديده مي شوند. كشف اين موضوع سبب گرديد كه قاعده مذكور تحت عنوان هم نشيني سه گانه يا تثليث استينمن  شهرت يابد.

يك مجموعه كامل افيوليتي به ترتيب از پايين به بالا از واحدهاي زير تشكيل شده است (بوديه و نيكلاس، 1985(:

الف) پريدوتيت (شامل دونيت و هارزبورژيت) با فابريك تكتونيكي (تكتونيت) در بخش قاعده اي

ب) انباشت ها يا كومولاهاي پريدوتيتي، گابروهاي لايه اي و پلاژيوگرانيتها

ج) دايك هاي صفحه اي با تركيب بازالتي تا كراتوفيري

د) گدازه هاي بالشي با تركيب بازالتي

ه) رسوبات پلاژيك و نهشته هاي فلزي نظير اكسيدهاي آهن و منگنز در بالاترين بخش مجموعه افيوليتي قرار داشته و گاهي نيز به صورت بين لايه اي با گدازه ها يافت مي شوند.

 

نمايش نيمرخ زمين شناسي افيوليت ها، بر اساس افيوليت اسماعيل در عمان(بوديه و نيكلاس، 1985 )

لازم به ذكر است در برخي از مجموعه هاي افيوليتي همه واحدهاي فوق ديده نمي شود و احتمال دارد از پنج عضو مذكور يك يا دو عضو در منطقه ديده نشوند. دراين حالت اصطلاحاً افيوليت مذكور را افيوليت گسيخته مي نامند. همچنين در صورتيكه در اثر عملكرد تكتونيك، نظم و توالي كه در مجموعه افيوليتي ذكر شد، از بين رود از اصطلاح افيوليت ملانژ يا آميزه افيوليتي استفاده مي شود كه معادل آميزه رنگين نيزمي باشد.

محيط تكتونيكي افيوليت ها: تنها محيط تكتونيكي مطرح براي افيوليت ها تا سال1972 ، پشته هاي ميان اقيانوسي بود. در اين حالت، افيوليت ها در پشته هاي ميان اقيانوسي ايجاد شده و بعدها در اثر فرايندهاي تكتونيكي بر روي حاشيه قاره فرارانده مي شوند.در سال 1973 مياشيرو در بررسي افيوليت هاي ترودوس اعلام كرد كه افيوليت مذكور، در يك محيط جزيره قوسي ايجاد شده است. امروزه علاوه بر محيط هايي نظير پشته هاي ميان اقيانوسي و جزاير قوسي، محيط هاي ديگري نظير حوضه هاي حاشيه اي  و گسل هاي تراديسي  (ترانسفرم) نيز براي تشكيل افيوليت ها در نظر گرفته مي شود.

نكته مهم آن كه كليه كانسارهاي كروميت انباني شكل در حوضه هاي حاشيه اي تشكيل شده اند و افيوليت هاي پشته ميان اقيانوسي فاقد كاني سازي كروميت هستند ( اي وانز2000)

پراكندگي زماني افيوليتها: قديمي ترين افيوليت هاي شناخته شده، مربوط به پروتروزوئيك با سني در حدود 800 ميليون سال مي باشند. افيوليت ها علاوه بر پركامبرين (پروتروزوئيك) در فانروزوئيك نيز تشكيل شده اند. شايان ذكر است كه تمركز اصلي افيوليت ها در محدوده مزوزوئيك - سنوزوئيك است (مورز  و همكاران،2000 ). سن اغلب ذخاير كروميت انباني شكل، پالئوزوئيك يا جوان تر بوده و سن بسياري از آن ها در محدوده مزوزوئيك- ترشيري است (گيل، 2010 ).

طبقه بندي افيوليت ها: نيكولاس  ( 1989 ) افيوليت ها را بر اساس نرخ گسترش بستر اقيانوس (كه بر روي درجات ذوب بخشي تأثير مي گذارد) به دو گروه زير تقسيم نموده است:

1. افيوليت هاي نوع هارزبورژيتي  كه به اختصار با  HOT نمايش داده مي شوند. در اين نوع افيوليت، نرخ گسترش بستر اقيانوسي سريع (بيش از 2 سانتي متر در سال) ودرجه ذوب بخشي، بالا است.

2. افيوليت هاي نوع لرزوليتي كه به اختصار با LOTنشان داده مي شوند. اين نوعافيوليت، با نرخ كمتر گسترش بستر اقيانوسي (كمتر از 1 سانتي متر در سال) و درجهذوب بخشي پايين مشخص مي شوند.

در افيوليت هاي نوع هارزبورژيتي، بخش فوق بازي عمدتاً از هارزبورژيت و دونيت تشكيل شده، حال آنكه در نوع لرزوليتي، اين بخش اساساً از لرزوليت تشكيل شده است. وجه تمايز افيوليت هاي  HOT و LOTدر موارد متعددي نظير رسوبات بخش فوقاني، ليتولوژي بخش بازي و غيره نيز مي باشد كه در اينجا از بحث درخصوص آن خودداري مي شود. اصولاً افيوليت هاي هارزبورژيتي حاوي ذخاير كروميتي انباني شكل بوده و نوع لرزوليتي فاقد كاني سازي كروميت است. نكته قابل ذكر آن كه غالب افيوليتهاي ايران از نوع هارزبورژيتي هستند.

منبع : زمین شناسی اقتصادی

علیرضا نجف زاده، شهرام خلیلی مبرهن، جمشید احمدیان

افیولیت

در تاریخ : شنبه، 19 فروردين ماه، 1391
نویسنده:rose3
(8873 مشاهده)

در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content for you personally? I woun1lRd7;t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write related to here. Again, awesome website!
ارسال جوابیه ]


در مورخه : چهارشنبه، 13 مرداد ماه، 1395
As Charlie Sheen says, this article is "WNNIING!"
ارسال جوابیه ]


در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395
Great thinikng! That really breaks the mold! http://shblkqrtmi.com [url=http://qkgemtetjjf.com]qkgemtetjjf[/url] [link=http://cncomtjj.com]cncomtjj[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
Intnlligeece and simplicity - easy to understand how you think. http://xxnemst.com [url=http://ugynuwdjzo.com]ugynuwdjzo[/url] [link=http://oofbmxlaia.com]oofbmxlaia[/link]
ارسال جوابیه ]


در مورخه : دوشنبه، 18 مرداد ماه، 1395
The answer of an exrpet. Good to hear from you. http://mbvzvtpv.com [url=http://xxqaylyqawz.com]xxqaylyqawz[/url] [link=http://xmncazt.com]xmncazt[/link]
ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]